werkwijze

Voordat je aan een traject begint wil je natuurlijk weten waar je aan toe bent en hoe zo’n traject in z’n werk gaat. Hieronder worden alle stappen uitgelegd.

Wil je informatie over het aanbod van Gentle Heart Sense, zoals mindfulness of coaching-therapie, dan is een vrijblijvend kennismakingsgesprek mogelijk. Neem dan contact op met GHS, dan maken we een afspraak voor een kennismaking. Dit is kosteloos en vrijblijvend.

Voor de start van een mindfulnesstraining en/of coaching-therapie vindt altijd een intakegesprek plaats. Deze intake duurt 60 minuten. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we de thema’s waaraan je wilt werken. Dit kan gaan over klachten, verleden, ideeën, patronen, doelen, behoeftes, vraagstukken of wensen. 

We staan stil bij jou verhaal, jouw ervaringen en wat je patronen zijn en welke gevoelens, gedachten en emoties je daarbij ervaart. Wat is de motivatie om aan jezelf te werken, waar je tegen aanloopt en wat je doelen en wensen zijn? 

In de vervolgsessies gaan we aan het werk met je hulpvraag en de besproken thema’s uit de intake. We werken aan jouw doelen en wensen. Tijdens een sessie bespreken we eerdere ervaringen uit een voorgaande sessie en wat je zoal hebt toegepast en bent tegen gekomen in je dagelijks leven. De sessies zijn gericht op bewustwording, acceptatie en zelfzorg, waarbij je andere en nieuwe inzichten krijgt, meer in het hier en nu leert leven en betere zelfzorg ontwikkeld en leert vertrouwen op je eigen kunnen en kennis.

De vervolgsessies duren minimaal 45 minuten met een uitloop van 60 minuten. De inhoud van de sessies bestaat uit therapeutische gespreksvoering en fysieke en ervaringsgerichte oefeningen en spel/werkvormen.

De trajecten kunnen worden onderverdeeld in korte en langdurige trajecten. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en klachten die je ervaart.                                                               

Bij korte trajecten gaat het om minder complexe problematiek en vraagstukken; hierbij kan er redelijk snel naar de kern van het thema toegewerkt worden.                         

Bij langer durende trajecten gaat het om wat complexere problematiek en vraagstukken. Dit vraagt meer tijd om tot inzichten, erkenning, verwerking, gedragsverandering of het doorbreken van oude overtuigingen of overlevingsstrategieën te komen. 

Het aanbod bij Gentle Heart Sense kan een aanvulling zijn op een behandeling of therapie die je volgt. Indien je onder behandeling bent bij een arts, psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog dan werken wij vanuit Gentle Heart Sense graag samen met de betrokken behandelaar. Zodat je hier zo goed mogelijk profijt kan hebben en dit aansluit op de behandeling.

 

De sessies worden wekelijks, tweewekelijks of één keer per maand geboekt; dit verschilt per cliënt. Maar ook het financiële aspect, de behoefte of de tijd die de client nodig heeft om vraagstukken te verwerken en te vertalen spelen mee.

Het kan voorkomen dat je klachten, doelen, behoeftes of persoonlijke thema’s  niet passen bij de expertise of manier van werken van Gentle Heart Sense. Het kan voorkomen dat het aanbod van Gentle Heart Sense wellicht op een later moment in de toekomst beter passend is. Dit laat ik u tijdens een kennismakingsgesprek en/of intake aan je weten.