healing from within

Wat is mindfulness?

Mindfulness is het volledig en bewust aanwezig zijn met aandacht bij dat wat zich voordoet van moment tot moment. Met een houding van openheid, nieuwsgierigheid, vriendelijkheid en acceptatie richt je de aandacht op de gedachten, gevoelens en /of lichaam sensaties wat zich op dat moment aan je voor doet, zonder dit te veroordelen.

Mindfulnesstraining is eind jaren ’70 ontwikkeld door Dr. Jon Kabat-Zinn, hij ontwikkelde een acht weeks protocol voor mensen met chronische (pijn) klachten, waarbij een medische behandeling niet had geleid tot herstel. Zij hadden te horen gekregen ermee te moeten leren leven. Alleen werd hen niet vertelt hoe. Jon- Kabat- Zinn noemde de training Mindfulness Bases Stress Reduction

Waar in de geneeskunde van buitenaf iets aan het lichaam gedaan wordt, en therapieën gericht zijn op verandering, is mindfulness er op gericht te leren zijn met wat er is op een ontspannen manier. Dit leidt dan tot veranderingen

Vaak zijn we geneigd om onprettige gedachten of gevoelens te onderdrukken of veroordelen. Mindfulness leert je deze gedachten en gevoelens met aandacht te observeren door erbij stil te staan en jouw gewoontepatronen te herkennen.

Door opmerkzaam te zijn en de aandacht te trainen in het hier en nu, krijg je inzicht in automatische reacties zoals; gedachten en gedragspatronen die stress kunnen veroorzaken. Veel van deze patronen voelen wellicht vertrouwd aan, maar kunnen belemmerend zijn voor jezelf en in het contact met anderen. Door dit te herkennen ontstaat er ruimte om (andere) keuzes te maken bij uitdagingen die het leven met zich mee brengt. Mindfulness leert je op een gezonde en effectieve manier met stress omgaan. Om zo vanuit innerlijke kalmte, inzicht en wijsheid te kunnen leven.

stress

Een leven zonder stress bestaat niet. Pijnlijke ervaringen, zoals verlies, een scheiding, ziekte en tegenslagen horen bij het leven. Het is volkomen menselijk om lastige gedachten en gevoelens te ervaren. Echter kunnen we hier ook in verstrikt raken. De manier waarop je pijnlijke en stressvolle gebeurtenissen waarneemt, bepaalt de invloed die ze op je hebben.

Als mens zijn we geneigd ons te verzetten tegen pijn, zowel mentaal als lichamelijk. Automatische reacties (gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties) leiden vaak tot een toename van stress, spanning, angst en/ of somberheid. We zijn geneigd om hard ons best te doen om dit niet te hoeven voelen of eraan te denken. Dit te vermijden of onder controle willen houden. Vaak hebben we meer last van het verzet er tegen, omdat dit de stress en het lijden vergroot.

Mindfulness leert je om op een andere manier met stressvolle gebeurtenissen om te gaan. Als je stil bent kun je zien dat elke ervaring opkomt en ook weer voorbij gaat. Mindfulness leert je om in vrijheid te kiezen hoe je met iedere ervaring omgaat.

meditatiegroep
mindfulness westland

mindfulness based stress reduction

Mindfulness Based Stress Reduction zorgt voor afname van stress door aandachtig leven. Deze manier van training richt zich op het inzetten van eigen kracht om de gezondheid en kwaliteit van het leven te verbeteren. De mindfulnesstraining richt zich op wat we ervaren, hoe we hierop reageren, hoe we in het leven staan en welke keuzes we maken. 

Deelnemers van de MBSR ervaren een blijvende verbetering van lichamelijke en psychologische klachten. Ook als klachten niet verminderen, kan het toch gebeuren dat het leidt tot minder lijden en meer acceptatie. Na de training wordt meer kalmte in het leven, stressbestendigheid, meer in contact met het lichaam, het leven en een vriendelijker houding ten opzichte van zichzelf en anderen ervaren.

mindfulness based cognitive therapy

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) is effectief in het voorkomen van een terugval bij een actuele of terugkerende depressie. Inmiddels kent deze aandachtgerichte cognitieve therapie verschillende trainingsmodules die worden toegepast bij behandeling van kanker, MS, psoriasis, eetstoornissen, angststoornissen, autisme, psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Deze training zal vanaf juni 2023 worden aangeboden.

mindfulness based cognitive therapy
training mindfulness

mindfulness based cognitive therapy

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) is effectief in het voorkomen van een terugval bij een actuele of terugkerende depressie. Inmiddels kent deze aandachtgerichte cognitieve therapie verschillende trainingsmodules die worden toegepast bij behandeling van kanker, MS, psoriasis, eetstoornissen, angststoornissen, autisme, psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Deze training zal vanaf volgend jaar worden aangeboden.

hartritueel

mindfulness based compassion living

De MBCL is een compassie training en biedt verdieping op de basis mindfulness trainingen (MBSR/MBCT). Tijdens het beoefenen van mindfulness leer je aandachtig aanwezig te zijn in het nu. In ons leven zijn er momenten die dit extra pijnlijk en moeilijk maken. Als mens zijn we nu eenmaal kwetsbaar en krijgen we allemaal te maken met tegenslagen, verlies van wat je dierbaar is, ziekte en ouderdom. 

MBCL is een combinatie van mindfulness en heartfulness: leven met een heartful mind en heart. Tijdens de training ga je op zoek naar je innerlijke helper die jou ondersteunt in het kwetsbaar opstellen tegenover bepaalde gevoelens die jou in je dagelijks leven belemmeren. Je innerlijke criticus zal plaatsmaken voor de innerlijke helper.

stiltedag

Een stiltedag mindfulness is een oefendag in stilte. Met zorgzame aandacht beoefen je diverse mindfulness oefeningen in stilte. Het is bedoeld voor mensen die al eerder een mindfulness training en/of compassie training hebben gevolgd.  Een stiltedag is een wezenlijke en verdiepende aanvulling op de mindfulness- en compassietraining. Het biedt je de mogelijkheid om je beoefening te verdiepen en op te frissen. Het is een dag waar je niets hoeft, alleen maar te zijn. Met aandacht aanwezig zijn bij wat zich van moment tot moment aan je voordoet. Door vaker en langer te mediteren kom je diepere lagen van inzicht en helderheid tegen

mindfulness westland