OVER

Daniëlle steentjes

Sinds 2012 is Danielle werkzaam als ervaringswerker- GGZ agoog en praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ). Danielle is sinds februari 2022 de trotse eigenaar van Gentle Heart Sense. Het aanbod van Gentle Heart Sense Gentle Heart Sense richt zich op bewustwording, acceptatie en zelfzorg. Er wordt een divers programma aangeboden gericht op mindfulness trainingen, Acceptance And Commitment Therapie en bokstherapie. Gentle Heart Sense is toegankelijk voor iedereen die verbinding wil leren maken met het hart, lichaam en geest en bewuster wil leven.

Danielle heeft zelf lange tijd geworsteld met een psychische kwetsbaarheid. Zij verzette zich jarenlang tegen haar gedachten, gevoelens, en de pijn over wat haar overkomen was. Ze had het idee accepteren gelijk stond aan het geven van haar goedkeuring aan wat er gebeurd was. Maar hoe meer ze ertegen vocht, was hoe groter het lijden werd.

In haar hersteltraject heeft Danielle kennisgemaakt met mindfulness en lichaamsgerichte therapie. Ze had veel baat bij het stap voor stap stil leren staan bij haar gevoelens, gedachten en de sensaties in haar lichaam. Zij merkte dat zij er niet tegen hoefde te vechten. Door met vriendelijke aandacht aanwezig te zijn bij wat er van moment tot moment gebeurde kon er heling plaatsvinden. Het lijden maakte plaats voor een leven leiden vanuit compassie, mildheid en het volgen van haar hart. Sinds 2011 beoefent Danielle mindfulness en meditatie wat de kwaliteit van haar leven en welzijn ten goede heeft veranderd.

Danielle heeft de meerwaarde van mindfulness in een herstelproces ervaren, en geleerd hoe zij haar ervaring als professional kan in zetten in haar werk. Zo helpt ze mensen op een gezonde manier om te gaan met stress, een ontwrichtende situatie of verlieservaring in het leven. Pijnlijke ervaringen horen bij het leven, zoals verlies, ziekte, tegenslagen of andere moeilijke omstandigheden. Net zoals dat het volkomen menselijk is om lastige gedachten en gevoelens te ervaren. Met behulp van controle en vermijding proberen we onze gedachten, gevoelens en omstandigheden naar onze hand te zetten en er grip op te krijgen. Echter kunnen we hier ook verstrikt in raken en hebben we vaak meer last van het gevecht er tegen dan van de klachten zelf. Over het algemeen versterken juist de negatieve gedachten, gevoelens en omstandigheden.

Wanneer we zelf verantwoordelijkheid nemen voor onze gedachten, gevoelens en gedrag, zijn we in staat om veranderingen aan te brengen wanneer ons leven daarom vraagt. We zijn niet overgeleverd, we hebben de regie. Er is echter wel moed voor nodig, omdat bepaalde omstandigheden en situaties niet maakbaar en/of te sturen zijn. Net zo goed als dat wij geen invloed hebben op de ander. Het is dan de kunst om dit in te zien, te erkennen om het vervolgens te accepteren en leren los te laten. Wijsheid is leren inzien wanneer we zelf veranderingen aan dienen te brengen in ons leven en wanneer we ons juist dienen te overgeven aan ons leven.

Hulp aanvaarden is een teken van kracht, het betekent dat je de wil hebt om door te gaan en soms even niet meer weet hoe. Ik kan een stukje met je mee reizen op jouw pad. Ik kan als een wegwijzer voor je zijn of als een lantaarn je pad verlichten. Jij kiest de route die we volgen, jij zit aan het stuur, jij bepaalt waar je wilt uitkomen, zodat je steeds meer thuis kunt komen in jezelf en vrij kunt leven.

In de toekomst wil Gentle Heart Sense zich verder ontwikkelen in lichaamsgerichte (trauma) therapie en trauma sensitive mindfulness.

“There is a crack in everything. That’s how the light gets in.”