accept and let go

acceptance and commitment therapy

Het grootste deel van ons lijden ontstaat uit onze gedachten. De relatie met negatieve gedachten kun je veranderen, bijvoorbeeld door ze minder serieus te nemen. ACT helpt je een waardevol leven op te bouwen. Pijnlijke ervaringen horen bij het leven, zoals verlies, ziekte, tegenslagen of andere moeilijke omstandigheden. Net zoals dat het volkomen menselijk is om lastige gedachten en gevoelens te ervaren.

Met behulp van controle en vermijding proberen we onze gedachten, gevoelens en omstandigheden naar onze hand te zetten en er grip op te krijgen. Binnen ACT leer je niet alleen te stoppen met controleren en vermijden, maar leer je bewust naar de pijn toe te bewegen. Je hebt namelijk vaak meer last van het gevecht tegen datgene wat je liever niet wilt voelen en/of ervaren dan van de klachten zelf.

Het stoppen met vechten begint door middel van je gedrag; door de bereidheid te tonen om aanwezig te zijn bij datgene wat je liever niet wilt voelen en/of ervaren en waar je met je gedrag geen invloed op kunt uitoefenen. De pijn leer je actief toe te laten en te accepteren, omdat je nu eenmaal geen controle hebt over gedachten, emoties en lichamelijke sensaties.

Acceptatie treedt op wanneer je de dingen die je liever niet wilt ervaren en geen invloed op hebt omarmt. Acceptatie is niet opgeven, of iets maar over je heen laten komen of goedkeuring geven over het gene wat je is overkomen. Je hoeft ook niet oké te zijn met de situatie. Je leert de relatie met vervelende gedachten en gevoelens te veranderen en te werken aan een milde, vrije en veerkrachtige levenshouding. Daarnaast richt je je op dingen die op dat moment van waarde voor je zijn door je ermee te verbinden en nieuwe keuzes te maken. Persoonlijke waarden vormen als het ware een kompas wat richting kan geven aan je leven aan datgene wat belangrijk voor je is.

ACT kan helpen bij depressie, angst, burn-out, dwang, chronische pijn, zingeving, stress, rouw, werk gerelateerde klachten. Maar ook bij situaties die je liever vermijdt of bij uitstelgedrag.

de zes zuilen van acceptance and commitment

ACT is gebaseerd op zes zuilen. In de kern gaat het om de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke en nare gebeurtenissen en omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Binnen ACT vindt er een open onderzoek plaats naar de werking van controle en vermijding

  • Acceptatie en bereidheid: Verbinding maken met de pijn van het leven, waarbij je leert stoppen met daartegen vechten. Het accepteren van vervelende gedachten, gevoelens, gedachten en/of gebeurtenissen staan hierin centraal.
  • Defusie: Afstand nemen van het denken. Je leert afstand nemen van gedachten en gebeurtenissen die je raken. Denk hierbij aan bepaalde overtuigingen, ideeën en kennis. Vaardigheden kun je trainen door alledaagse dingen.
  • Mindfulness: Het vergroten en versterken van je focus op het hier en nu. Het trainen van de aandachtspier, met aandacht leven in het hier en nu, waarnemen met alle zintuigen.
  • Het zelf als context: Het jezelf leren zien in samenhang met je omgeving. Afstand nemen van gedachten over jezelf, het kunnen veranderen van perspectief en door het ontwikkelen van zelfcompassie (hoe kijk je naar jezelf en hoe kun je meer flexibel met jezelf omgaan).
  • Waarden: Het erkennen en herkennen van je doelen en dromen (stilstaan bij of helder krijgen wat je daadwerkelijk belangrijk vindt). Denk aan gezondheid, zingeving, relaties, vriendschap, persoonlijke ontwikkeling of spiritualiteit.
  • Toegewijd handelen: Obstakels actief voor lief nemen op weg naar een waardevol leven (actie ondernemen gebaseerd op je waarden). De bereidheid om stap voor stap je gedrag te veranderen in de richting van de waarden waaraan je je hebt verbonden.

Psychologische flexibiliteit
Uiteindelijk gaat het erom de psychologische flexibiliteit vergroten, waarbij je flexibel leert omgaan met situaties, gedachten en gevoelens, ook als ze pijnlijk of moeilijk zijn en daarnaast keuzes in je leven maken die voor jou van waarde zijn. Van controle naar grip, van moeten naar willen, van klacht naar veerkracht

ACT is een wetenschappelijk onderbouwde gedragstherapie. Het is een verzameling van evidence based technieken en is onderbouwd door gedegen onderzoek en een heldere, empirische theorie wat gebaseerd is op  Relational Frame Theory (RFT).  Volgens deze theorie ontstaat het grootste deel van ons lijden door onze gedachten. Daarbij blijkt het niet behulpzaam te zijn om negatieve gedachten te bestrijden met positieve gedachten, maar om een andere relatie te krijgen met de gedachten. Bijvoorbeeld door ze minder serieus te nemen. Daarnaast worden verschillende wetenschappelijk getoetste technieken uit o.a. mindfulness, gedragstherapie en positieve psychologie gebruikt

Acceptance and commitment therapy

opbouw van de coaching

Vooraf vindt er een intake plaats om je klachten, behoeftes, thema’s, doelen, wensen en je hulpvraag te bespreken. Daarna plannen we een vervolgafspraak in, waarbij we met jouw hulpvraag en de thema’s die aan bod zijn gekomen tijdens het intakegesprek aan het werk gaan. Samen bepalen we waar we mee beginnen. Dit kan een pakket zijn van 6 of 8 sessies. Indien gewenst en nodig kan dit aangevuld worden met losse sessies.