training

mindfulness based compassion living

De MBCL is een compassie training biedt verdieping op de basis mindfulness (MBSR/MBCT). Hierbij leer je aandachtig aanwezig te zijn in het huidige moment zonder dit te veroordelen. Er zijn in ons leven momenten die dit extra moeilijk en pijnlijk maken. Als mens zijn we nu eenmaal kwetsbaar en krijgen we allemaal te maken met tegenslagen, verlies van wat je dierbaar is, ziekte en ouderdom. Hoe zorgen we voor onszelf op momenten waarbij dat erg lastig is?

Mindfulness helpt om in het huidige moment te leven. Echter kun je bepaalde overtuigingen hebben wat je belemmert in het dagelijks leven. Een innerlijke criticus kan zo sterk aanwezig zijn dat je er als het ware naar luistert. Zo kun je erg hard en streng zijn voor jezelf; vindt je dat je niet kwetsbaar mag zijn of dat je bepaalde gevoelens niet mag hebben. In plaats van een innerlijke criticus heb je eigenlijk een innerlijke helper nodig die je hierin ondersteund.

MBCL is een combinatie van mindfulness en heartfulness: leven met een heartful mind en een mindful heart. Tijdens de training ga je op zoek naar je innerlijke helper die jou ondersteunt in het kwetsbaar opstellen tegenover bepaalde gevoelens die jou in je dagelijks leven belemmeren. Je innerlijke criticus zal plaatsmaken voor de innerlijke helper.

De training past bij jou als je:

  • Het draagt bij aan betere zelfzorg
  • Het vergroot je eigen waarde en zelfvertrouwen.
  • Je ontwikkelt meer zelfrespect, begrip en mildheid voor je eigen tekortkomingen.
  • Je leert op een liefdevolle manier omgaan met negatieve gevoelens en gebeurtenissen.
  • Je ontwikkelt emotionele intelligentie
  • Je leert je emoties reguleren op een gezonde manier.
  • Je benaderd emoties met vriendelijkheid in plaats van vijandigheid
  • Je ervaart meer positieve gevoelens, wijsheid, levensgeluk en optimisme.
  • Je hebt minder angst om fouten te maken en afgewezen te worden.
  • Er ontstaat meer sociale verbondenheid met de omgeving.

MBCL is voor iedereen die gemotiveerd is om de eigen mindfulness beoefening te verdiepen met nadrukkelijke oefeningen in vriendelijkheid en compassie. MBCL is ondersteunend als je merkt dat je baat hebt bij mindfulness en het lastig vindt dit toe te passen in je dagelijks leven. Je leert een vriendelijke en milde houding voor jezelf ontwikkelen, wat bijdraagt aan je eigen welzijn en aan die van anderen.

Het betreft een 8 weken durende groepstraining met wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Daarnaast is er een oefendag in stilte van zes uur.

Tijdens de training worden diverse oefeningen aangeboden in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, visualisatie, reflectie, spreken en handelen. Een combinatie van mindfulness, compassie en liefdevolle vriendelijkheid. Er worden diverse thema’s behandeld in de training, zoals de evolutie van ons brein en hoe dit ons helpt om te overleven, het erkennen van pijn en lijden, de drie types van emotieregulatie, ons vermogen tot compassie en het belang hiervan, reacties op stress en zelfcompassie, de kwaliteiten en vaardigheden van compassie.

Een belangrijk onderdeel van de MBCL- Training is dat er dagelijks thuis wordt geoefend. Om zo goed mogelijk profijt te hebben van de training en de effectiviteit hiervan vraagt dit 45-60 minuten van je tijd per dag. Hiervoor krijg je een werkboek met heldere uitleg en audiobestanden mee, zodat je de beoefening thuis kan voortzetten.

De eeuwenoude wijsheid en wetenschappelijk onderzoek hebben de gezonde effecten van mindfulness en compassie bevestigt. Er is veel onderzoek gedaan. Uit een groeiend aantal studies blijkt dat het MBCL programma gunstige effecten laat zien; zowel binnen als buiten de GGZ.

Door middel van mindfulness en zelfcompassie neemt de kwaliteit van leven en veerkracht toe. De mate van angst, depressie, zelfkritiek en stressbeleving nemen af

De training is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster en is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Tara Brach en Kristin Neff.

Op de site van Frits Koster: www.compassietraining.nl
Op de site van Erik van den Brink: www.mbcl.nl

hartritueel

praktische informatie

Boek minstens 6 weken van tevoren en ontvang een vroegboekkorting van €45. Meld je hier aan!

De training wordt particulier voor een breed publiek aangeboden. In organisaties, afhankelijk van de setting worden ze ook aan specifieke doelgroepen gegeven gericht op GGZ van cliënten, patiënten of professionals, zo nodig met een aangepast programma. Samenwerking is hierin mogelijk.

Trainster Daniëlle Steentjes

vergoeding vanuit de zorgverzekering

De training MBCL wordt vooralsnog niet vergoedt door zorgverzekeraars.

Andere mogelijkheden voor vergoeding

Vergoeding via de werkgever
Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en /of een budget persoonlijke ontwikkeling. Ook kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op bedrijfsmaatschappelijk werk.

Via arbodiensten
Werkgevers via arbodiensten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisatie (bv. BOA, Arbouw) is een mogelijkheid.

Via UWV
Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen. Hierbij is van belang om goed te motiveren hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan.

Via gemeente
Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Wellicht kunt u een beroep doen op WMO-gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR-training voor mantelzorgers.